Beroepsprofiel CP en TEP

Beroepsprofiel Certified Practitioner  Psychodrama (CP)

Beroepsprofiel Psychodramaturg

Een psychodramaturg kan op zeer creatieve wijze allerlei mogelijke situaties in beeld brengen, structureren en dramatiseren en indien mogelijk, naar een oplossing ( helpen ) leiden. Dit gebeurt aan de hand van vragen, problemen, dilemma’s, een ontwikkelingsvraag of een behoefte aan vernieuwing.
Het ‘toneel’ van de psychodramaturg kan de therapieruimte zijn, het theater, een klaslokaal, de groepsruimte, de coachstudio, de kamer van het managementteam of de werkvloer van een bedrijf.
Een psychodramaturg creëert een vrije ruimte voor mensen, waarbinnen door authentieke rollenspelen en gesprekken, verhalen in mensen en tussen mensen, tot leven komen.
De psychodramaturg werkt zowel met individuen als met groepen mensen.

De Certified Practitioner Psychodrama

Een C.P.  er heeft een academische opleiding of een hoger beroepsopleiding met goed gevolg afgesloten of kan aantonen dat er een gelijkwaardig werk- en denkniveau is bereikt.
Een C.P. er heeft een basisopleiding en vervolgopleiding en supervisie gevolgd bij een bij de NBES aangesloten instituut voor Psychodrama, Sociometrie, Groepspsychotherapie, Groepsdynamica, Sociodrama en Roltraining of een ander opleidingsinstituut waarbij kan worden aangetoond dat er sprake is van het bereiken van een gelijkwaardig werk- en denkniveau.
Een C.P. er heeft met goed gevolg deelgenomen aan de Learning Circle C.P. van de NBES. De hoofdopleider en een tweede erkende opleider (beide op T.E.P. niveau) hebben de C.P. er voorgedragen voor het praktisch examen. Tevens is de C.P. er door een erkend deskundige in het werkveld voorgedragen voor het examen.
Een geregistreerd C.P. er kan na het slagen van het theoretisch examen en het praktisch examen C.P. zich inschrijven in het register C.P. van de NBES en voldoet aan de eisen die daarvoor gelden.

Beroepsprofiel Trainer, Educator and Practitioner in Psychodrama (TEP)

Een practitioner Psychodrama met een TEP Certificaat is naast het CP-niveau tot het volgende in staat:

 • Aanbieden van de psychodrama theorie over creativiteit, roltheorie, technieken ed. in een logische, toegankelijke volgorde, in een goed tempo.
 • Aanbieden van relevante ervaringen in het lesprogramma.
 • Een goede balans creëren tussen theorie en ervaringen.
 • Aanbieden van relevante, hedendaagse, aansluitende theorieën waarvan de studenten op de hoogte dienen te zijn.
 • Creëren van veilige sfeer en andere randvoorwaarden die nodig zijn voor een goed leerklimaat.
 • Dragen van meervoudige verantwoordelijkheden: voor protagonist, groepsleden, director, co-director, mede-opleider.
 • Accepteren van kritiek en feedback en dit gebruiken in het leerproces en bij het uitleggen van theorie. Omgaan met het conflict opleider tegenover persoonlijk proces. In staat zijn op te treden als een leerling blijft steken in persoonlijk proces, of te ver daarin doorgaat, en het perspectief als toekomstig Psychodramaturg verliest.
 • In staat zijn mensen te beoordelen en te selecteren op wel/niet geschikt zijn om rolvast director te zijn en te blijven. Dit kunnen motiveren, beargumenteren en bespreken op een kalme, rustige, toegankelijke manier.
 • Als een stagiaire niet de protagonist volgt: weten hoeveel vrijheid je die laat en wanneer je ingrijpt.
 • Sharen van eigen persoonlijke ervaringen op het niveau van het thema van de groep en het thema van de les.
 • Weten wanneer voorbeeldgedrag nodig is om de groep op te warmen naar een thema.
 • Leven met rijkdom en beperkingen van de taal, aansluiten op de protagonist.
 • Is bereid om over zijn/haar werkwijze en visie te praten