Links

De hier onderstaande organisaties zijn voor de NBES belangrijk en/of werken we mee samen.

FEPTO Federation of European Psychodrama Training Organisations.

FEPTO verenigt organisaties uit 27 Europese en mediterrane landen en wil de
ontwikkeling van psychodrama-opleidingen ondersteunen door wetenschappelijke en sociale uitwisselingen tussen opleiders en opleidingsinstituten te bevorderen, minimale opleidingsnormen (MTS) op te stellen, ethische richtlijnen te geven en onderzoek te stimuleren. Sinds 2015 heeft de FEPTO onze opleidingstrajecten erkend.  

De FEPTO is als vereniging aangesloten bij de EAP en volgt daarom ook de competenties die door de EAP zijn beschreven.

EAP European Association of Psychotherapy

De  EAP werd in 1991 opgericht als organisatie ter ondersteuning en bevordering van de psychotherapie in Europa.  
Gebaseerd op de “Verklaring van Straatsburg over Psychotherapie van 1990” vertegenwoordigt en behoudt de EAP de hoogste professionele standaarden voor de vrije en onafhankelijke beoefening van psychotherapie, en handhaaft strenge normen van bekwaamheid en professionalisme.

Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy

In diverse landen bestaat er een Board of Examiners . Deze hebben allen minimaal als doel

  1. professionele normen vast te stellen op het gebied van psychodrama, sociometrie en groepspsychotherapie,
  2. gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te certificeren op basis van deze normen.