Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

In eerste instantie
De NBES wil leren van de ervaringen van deelnemers/ kandidaten. Elke deelnemer aan één van onze opleidingen is van harte welkom met feedback. Deze wordt rechtstreeks gericht aan de opleider(s) die het betreft.

Vervolgens
Indien een deelnemer aan een opleidingstraject met een studiecoach  niet tevreden is met de reactie van de opleider kan hij/zij zich wenden tot de studiecoach als deze in de opleiding is voorzien. De studiecoach zal met betrokkenen praten om te komen tot een oplossing.

Mocht vervolgens de klacht niet zijn opgelost kan de deelnemer zich richten tot de voorzitter en het bestuur van de NBES. Zij zullen met de belanghebbende om te tafel gaan zitten voor een gesprek om daarmee te komen tot een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Mocht er geen studiecoach benoemd zijn bij een opleidingstraject dan kan de deelnemer die niet tevreden is met de uitkomst van het gesprek met zijn/haar opleider(s) zich direct wenden   met de klacht aan het bestuur.

De NBES reageert op klachten cq vragen binnen 4 weken.  De NBES heeft de intentie om klachten binnen 6 weken af te handelen mits er langere tijd nodig is voor onderzoek. De klager wordt te allertijde op de hoogte gesteld van de verwachte behandeltermijn.

Zowel de studiecoach als het bestuur past hoor en wederhoor toe. Klachten worden ten aller tijde vertrouwelijk behandeld.

Daarna
In het geval de deelnemer ontevreden is over de reactie van de voorzitter en het bestuur kan hij/zij zich schriftelijk wenden tot de klachtencommissie, die is ondergebracht bij de geschillencommissie. Zie: https://www.degeschillencommissie.nl/
Deze geschillencommissie opereert onafhankelijk van de NBES.  Op de website  van de geschillencommissie staan de stappen die de klager kan doen om zijn/haar klacht aan te melden, de procedure en de stap van de oplossingen. Ook is er een tijdsplanner zichtbaar op de website.

Het oordeel van de geschillrncommissie is voor NBES bindend eventuele consequenties worden snel afgehandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd voor de duur van twee jaar.