Opleiding tot Trainer, Educator and Practitioner in Psychodrama

Individuele leergang tot Trainer, Educator and Practioner in Psychodrama (TEP)

De NBES organiseert deze opleiding met de volgende intenties en doelen:

 • Aansluiten bij internationale standaard in het veld van Sociometrie, Psychodrama, Sociodrama, Rollenspel en Groepsprocessen (American Board, UK Council for Psychotherapy, Australian and New-Zealand Board, Nordic Board inclusief de Baltische Staten).
 • Het uitgeven van een certificaat Psychodramaturg TEP aan professionals die voldoen aan deze kwaliteiten
 • Dat de Psychodramaturg TEP kennis en vaardigheden heeft om Psychodrama te onderwijzen en te demonstreren in de volgende 7 gebieden: Geschiedenis, Methodologie, Sociometrie, Ethiek, Onderzoek en evaluatie, Aanverwante gebieden.
 • Dat de Psychodramaturg TEP ook in staat is om training en opleidingstrajecten te ontwikkelen gebaseerd op de hierboven 7 genoemde gebieden.

Dit betekent dat de TEP kennis heeft van en in staat is in het geven van onderricht in:

 • Historische ontwikkeling van psychodrama
 • Filosofische (waaronder ook ethische) componenten van psychodrama
 • Weet wanneer psychodrama een indicatie en een contra-indicatie is
 • Onderzoek kan doen en hier over een gesprek kan aangaan
 • Weet, hoe psychodrama en andere vormen van theorie zich tot elkaar verhouden
 • Bijzondere werkvormen van psychodrama zowel de theorie als de technieken beheerst
 • De belangrijke elementen voor de structuur van psychodrama als tele, spontaniteit creativiteit catharsis, processing, overdracht, role-taking, role-playing etc. weet uit te leggen en weet toe toepassen en te onderwijzen

Doel van de opleiding

 • Persoonlijke ervaring: ervaren en groeien in de rol van opleider
 • Ervaring Directorschap: directorschap om te gebruiken in opleiden, trainen en faciliteren en superviseren
 • Functioneren in groep: groepsdynamiek kennis hebben en vaardig zijn, en mensen in kunnen opleiden
 • Ethiek en attitude: het belang van een goede attitude en ethiek kunnen uitleggen/onderwijzen.
 • Theorie: kennis van theorie actief vertalen in onderwijssituaties, boven de stof staan, kennis van didactische theorie.
 • Vaardigheid: als docent in staat zijn om theorie en praktijk uit te leggen op trainersniveau. In staat zijn om curriculum en opbouw van een programma te maken.
 • Vaardigheid in didactische methoden.

Inhoud

Deze opleiding is een 3 jarige individuele leergang. De kandidaat maakt een werkplan. Dit is een planning van de opleidingsactiviteiten en de voortgang. Ieder jaar wordt dit geƫvalueerd en bijgesteld.

De onderdelen vinden alle plaats binnen het opleidingstraject van de TEP opleiding.

De onderdelen zijn als volgt:

 • Persoonlijke ontwikkeling (100 uur)
 • Professionele ontwikkeling (100 uur)
 • Onderdeel werkzaam zijn als Psychodramaturg C.P. (144 uur)
 • Werkzaam zijn als TEP i.o. onder begeleiding (160 uur)
 • Werkzaam zijn als TEP i.o. zelfstandig (620 uur)

Literatuur

Persoonlijke keuze in relatie tot onderzoek en presentatie.

Praktijk

 • Werkzaam zijn als Psychodramaturg CP
 • Stage als Psychodramaturg TEP i.o.
 • Zelfstandig werkzaam zijn als TEP i.o.

Opdrachten

Maken van verslagen over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Persoonlijk ontwikkeling Plan maken en voortgangsverslagen over POP.
In supervisie met een ervaren TEP.

Examen

 • Theoretisch verslag/onderzoek en presentatie
 • Praktijk examen