Welkom

‘A meeting of two: eye to eye, face to face.
And when you are near I will tear your eyes out
and place them instead of mine,
and you will tear my eyes out
and will place them instead of yours,
then I will look at you with your eyes . . .
and you will look at me with mine.’
(Frontispiece)

uit: Einladung zur einer Begegnung by J.L. Moreno, p.3, published in Vienna 1914

NBES

Pinksteren 1995 ontmoetten Ferdinand Cuvelier, Adeline Salomé-Finkelstein en Renée Oudijk, hoofdopleiders van drie toonaangevende Nederlandstalige Psychodrama-opleidingsinstituten elkaar in Leuven (België) om te komen tot
wederzijdse erkenning van elkaars opleidingsinstituten en trainingsprogramma’s. Later sloot ook Leni Verhofstadt-Denève aan. Kenmerkend voor de NBES is de samenwerking en uitwisseling van professionaliteit, om de opleidingen verder te ontwikkelen en vorm te geven.

In nauwe aansluiting met de eisen die de American Board, de Australian Board en de Nordic Board of Examiners en de minimal standards die door de FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisations) zijn opgesteld, zijn er twee
psychodramaleergangen ontwikkeld. De leergang Learning Circle, die na het behalen van het theoretisch examen en het praktisch examen leidt naar Certified Practitioner Psychodrama (CP). En daarnaast de individuele leergang die leidt tot  Trainer Educator Practitioner Psychodrama (TEP). 

De stichting heeft vooral tot doel: het bestuderen van en deelnemen aan de (inter)nationale ontwikkelingen rond professionalisering, toetsing en plaatsbepaling van psychodrama  binnen een brede maatschappelijke context.
In aansluiting op deze ontwikkelingen stimuleert de NBES bij training, opleiding en praktijkbeoefening het ontwikkelen van differentiaties voor het therapeutische, (ped)agogische, creatieve en interactieve beroepsveld.