Docenten en Examinatoren

Elke docent en examinator verbindt zich aan de grondhouding en ethische gedragscode die de NBES stelt.

Ina Hogenboom: CREATIVITY is intelligence having fun (Albert Einstein)

 

Einstein wist het al, creativiteit is leren met plezier. Het combineren van plezier en leren vind ik geweldig motiverend en ik doe dat met behulp van Psychodrama, Sociodrama en Sociometrie.
Ik werk graag met een focus op spontaniteit-creativiteit, mentale kracht en veerkracht, zodat mijn Psychodrama studenten dit kunnen gebruiken om hun cliënten te begeleiden.

Ik ben altijd op zoek naar nieuwe inzichten, zoals bijvoorbeeld de nieuwe theorieën over trauma of de bevindingen vanuit neurobiologisch onderzoek.
Ik geef graag mijn plezier in leren door aan anderen.

meer weten ga naar: www.PsychodramaQ.nl

 

Mark de Jonge: Boeiend hoe we als mens kunnen samenleven in            verbondenheid en co-creatie.

 

Ik voel me betrokken bij hoe we als mens bewegen tussen kwetsbaarheid en veerkracht. Ik ben vaak verrast door de creativiteit van mensen in – soms langdurige – moeilijke situaties; vooral  wanneer ze hun eigen verhaal kunnen vertellen. Ik ben regelmatig onder de indruk van hun moedige gedrag en vindingrijkheid.
Graag breng ik mensen  bij het opleiden  in contact met de vitale kracht die ten grondslag kan liggen aan een creatieve en moedige levenshouding in leven en werk.

meer weten:  https://www.academiepsychodrama.com

 

   Jan Lap:    Move to grow!

 

In ruim 40 jaar werken als psychodrama professional en opleider is voor mij één les leidend gebleven. Mijn eerste leermeester drukte me die op het hart: “Jan, als je met psychodrama wat wilt bereiken, besef dan steeds dat iedereen met wie je werkt een goudmijn in zich draagt. Jouw taak is het die persoon te helpen zijn eigen goud te delven.”
Studenten ontdekken tijdens de opleiding Psychodrama twee dingen:
ze hebben meer potentie dan ze ooit dachten én zij voelen zich in staat hun eigen goud in te zetten om anderen voort te helpen in het leven.
Via psychodrama sowieso!  Wat wil je nog meer?

meer weten: www.https://www.lapstreur.nl

 

Marjorie Lap-Streur:  Mogelijk? de sleutel  waarmee de protagonist                                                          regie houdt!!

 

Opleiden is geweldig om te doen en de opgeleiden te zien werken ontroert me nog steeds.
Samenwerking tussen de director en co-director hebben mijn speciale aandacht.
Een inspirerende en vrijmakende gedachte die mij en mijn werk vormt, is:

Psychodrama is het creëren van een “mogelijke”, as if-wereld, waarin allerlei mogelijkheden worden onderzocht en uitgeprobeerd. Fantasie, creativiteit en humor passen in de magische wereld van mogelijk.

meer weten: www. https://www.lapstreur.nl

 

Renée Oudijk: “Don’t  tell me, show it”.

 

Sinds mijn kennismaking met Psychodrama ben ik gegrepen door de ontmoetings- filosofie van J.L.  Moreno. (1889 – 1974)
“Zijn in het hier en nu” en “Don’t  tell me, show me” zijn sindsdien mijn leidraad geweest.

Als psychotherapeut en opleider Psychodrama heb ik hier veel cliënten en studenten mee kunnen helpen.
Ik wil ieder van harte uitnodigen met deze filosofie kennis te maken.

meer weten:  www.psychodrama.nl

 

Hannah Salomé:  eigen kracht,  talent ontdekken, op jezelf                                                                vertrouwen. 

 

Martin Buber zei: ,,Ieder draagt iets kostbaars in zich dat in geen ander te vinden is. Dat te vinden is zijn weg.’’ Het gaat erom dat mensen in hun eigen kracht komen, hun talent ontdekken, op zichzelf vertrouwen. Ieder mens moet gezien en gerespecteerd worden. Als mensen tot hun recht komen, bouwen we aan een rechtvaardige samenleving. (Trouw, 24 augustus 2006).
Als opleider faciliteer ik dat aan de studenten: hun eigen kracht, vertrouwen en een eigen autonome wijze ontwikkelen waarin ze mensen, die ze  begeleiden, werkelijk ontmoeten. Daarnaast ook kunnen bijdragen aan een rechtvaardiger maatschappij.

meer weten: https://www.academiepsychodrama.com