Missie en visie

ONZE MISSIE

Bevorderen dat studenten die zich willen bekwamen in het werken met psychodrama examen kunnen doen op het niveau Psychodrama CP en Psychodrama TEP, inclusief het verzorgen van het voortraject naar deze examens. Deze opleidingen en examens zijn ingekaderd in (inter)nationale opleidingseisen. Tevens het stimuleren tot wetenschappelijk onderzoek in psychodrama en aanverwante gebieden.

Onze visie

Leren is een persoonlijk en continu proces. De NBES ziet het als haar taak om in de begeleiding van de studenten hen te ondersteunen om hun talenten door te
ontwikkelen om deze in te zetten als professional Psychodrama. Tevens stimuleert de NBES haar studenten om onderzoek te doen en op deze wijze een bijdrage te leveren om het werken met psychodrama in diverse werkvelden te kunnen onderbouwen.