Opleiding Learnig Circle Psychodrama

Traject tot Certified Practitioner (CP) Psychodramaturg

Doel:

 • Persoonlijke ervaring: ervaren van onderzoek doen, ervaren van de betekenis van de professionele rol
 • Ervaring director-schap: professionele rol
 • Functioneren in groep: omgaan met de groepsdynamiek gebruikmakend van psychodrama en al haar technieken.
 • Ethiek en attitude: bewustzijn van kaders, grenzen in combinatie met diagnostiek en dit ook toepassen en uitleggen
 • Theorie: plaatsen van de psychodrama theorie in de diverse aanverwante richtingen, combineren van de theorie en de praktijk
 • Vaardigheid: gestructureerd kunnen overbrengen van de theorie in combinatie met de praktijk, waarom je iets doet, effect verwachting , toepassing van psychodrama en haar technieken in eigen werkveld, verantwoording kunnen afleggen over de werkzaamheid van psychodrama

Toelatingseisen

Een afgeronde psychodramaopleiding (basis en vervolg, of gelijkwaardig eraan). Praktijkervaring als director, HBO plus denkniveau, voldoen aan de niveaus die beschreven zijn bij de competenties van de vervolg opleiding.

Inhoud

De opleiding Learning Circle bestaat uit een introductiebijeenkomst en 7 centrale bijeenkomsten met een eigen thema rondom psychodrama. Hierin komen de volgende elementen terug:

 • Studiebegeleiding
 • Informatie over thema
 • Literatuurbespreking
 • Oefenen met technieken en psychodrama
 • Zelfwerkzaamheid onder begeleiding

Studenten werken tussen de bijeenkomst als dyaden betreft literatuurvoorbereiding, intervisie voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Literatuur

In totaal 600 pagina’s verplichte literatuur. Thema’s Psychodrama en Geschiedenis, Psychodrama en Filosofie, Psychodrama en Methodiek, Psychodrama en Sociometrie, Psychodrama en Aanverwante-gebieden, per thema 100 pagina’s. Daarnaast wordt er ook vrije keuze literatuur aangeboden die de studenten kunnen gebruiken voor het schrijven van de examens.

Praktijk

Van belang is het toepassen van psychodrama skills in het eigen werkveld. Dit toepassen is noodzakelijk vanwege de opdracht om theorie en praktijk aan elkaar te kunnen verbinden. Studenten moeten de psychodramatheorie kunnen uitleggen en hun handelen daarin kunnen plaatsen.

Opdrachten

 • Schrijven van leerervaringsverslagen van centrale bijeenkomsten
 • Schrijven van persoonlijk ontwikkelverslagen a.d.h.v. de competenties op drie momenten.
 • Literatuurvragen opstellen

Examen

Het examen tot CP Psychodrama bestaat uit twee delen:

 1. Het theoretische gedeelte: 6 examenwerkstukken en een onderzoek
 2. Praktisch examen: het leiden van een psychodramasessie van 2,5 uur met een voor- en nagesprek.